Go to Top

Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi

Firmaların ürettikleri veya ithal ettikleri mallar ile ilgili olarak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca tespit ve ilan edilen kullanım ömrü süresince imalatçı-üretici ve/veya ithalatçılar tarafından verilmesi zorunlu montaj, bakım, onarım hizmetleri için, yeterli teknik kadro, takım, teçhizat ile Bakanlıkça belirlenen miktarlarda yedek parça bulunduğunu gösteren ve firmanın unvanı ile merkez adresine göre düzenlenen belgedir.

İlgili ürünün ilgili Türk Standardı çerçevesinde istenilen sayıda Servis ağı kurulması gerekmektedir.