Go to Top

Kalite Yönetim Sistemleri

İşletmelerin ürün ve kurumsal kalite kimliğine, çevreye, iş ve işçi güvenliğine verdikleri değeri, ilgili kalite sistemlerini işletmelerine entegre etmesi gereken sistemlerdir.

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

Ürün, hizmet kalitesini arttırmak ve güvence altına almak için kurulan, uygulanan uluslararası organizasyon yönetim standardıdır.

ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi

İşletmelerin yürütmekte oldukları faaliyetlerin potansiyel çevre etkileşimlerini kontrol etmek en aza indirmek hammadde ve enerji tüketimini düşürmek için kurulan ve uygulanan yönetim standardıdır.

ISO 18001 İş ve İşçi Güvenliği Kalite Yönetim Standardı (OHSAS)

İşletmenin faaliyet gösterdiği konularda çalışanları ve üretimleri için en uygun sağlıklı ortamı oluşturmak ve güvende tutmak için kurulan sürekli iyileştirme çalışmaları ile uygulanan kalite yönetim standardıdır.

ISO 13485:2003 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi

Tıbbi Cihazlar yönetmeliklerinin meydana getirdiği yasal zorunlulukları karşılayabilmedeki zorlukları işletmelere entegre ederek işletmeleri bu konularda hazır hale getirmek için kurulan ve uygulanan kalite yönetim standardıdır.

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Kalite Yönetim Sistemi (HACCP)

Gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin ham medenin işletme bünyesine girişinden tüketiciye ulaştığı ana kadar güvenli bir üretim zinciri oluşturmaya yarayan uluslararası kalite yönetim sistemidir.