Go to Top

Hizmetlerimiz

TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi HYB

Türk Standartları Enstitüsünün Hizmet Belgelendirme Müdürlüğünden alınır Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi
İşletmenin ürettiği ya da ithalat ederek ya da üreticiden sağlayarak tüketiciye sunduğu hizmetlerin ilgili Türk Standartları çerçevesinde kabiliyetini ve yeterliliğini gösteren belgedir.

TSE Uygunluk Belgesi

İlgili Türk standardındaki ürünleri için İmalata Yeterlilik belgesine sahip olan firmaların ürünlerinin Türk Standartlarına uygunluğunu gösteren belgedir. Firma bu belge ile ürünlerinde TSE markasını kullanmaya hak kazanır.